Ventilation - Brf Hammarby Strand

Sök
Sidan uppdaterad 2020-01-28
Till innehåll

Huvudmeny:

Ventilation

Din lägenhet > Värme och ventilation

Värme

Värmen till våra hus levereras via fjärrvärmenätet (Fortum). Värmen till radiatorerna fördelas med hjälp av våra undercentraler.
Mängden värme till radiatorerna styrs bland annat av utetemperaturen.  
Under hösten kan det hända att det känns kallt i lägenheten, detta beror på att det tar tid för värmesystemet att värma upp husen och att det kan vara varma dagar och kalla nätter.
Temperaturen i lägenheten bör ligga på 20-21 grader (enligt socialstyrelsens riktlinjer).

En uppmätning av rumstemperaturen ska alltid ske mitt i rummet och inte vid en yttervägg eller fönster. Inga fönster eller balkongdörrar ska då vara öppna. 

Om ni upplever att temperaturen i lägenheten är för låg (understiger 20 grader) kontakta styrelsen för kontrollmätning.

Skötsel av element
Det är viktigt att rensa inför radiatorns rensluckor om sådan finns se bild nedan. Alla radiatorer har dock inte en renslucka.

Ventilation


Inom Bostadsrättsföreningens fastigheter tillämpas frånluftsventilation som fungerar genom att en fläkt på hustaket suger ut luften via ventiler i kök, badrum och klädkammare. Friskluften kommer in genom fönsterventiler och förvärms vid behov genom att ledas genom radiatorn.
 
Det går att justera insugsöppningen/spjället med skruven på ovansidan av fönsterventilationen. Man öppnar spjället genom att vrida moturs och stänger genom att vrida medurs. Dock går det inte att stänga ventilen helt, då det alltid måste finnas tilluft till lägenheten.
 
Ovanför de flesta värmeelement finns ett filter som kan tvättas och bytas ut. Dessa filter är bostadsrättshavarens ansvar.
Filterduk som kan klippas till passande storlek kan än så länge köpas hos Wirströms, Folkungagatan 54. Fabrikat FLEXIT.
Metallfilter till den ursprungliga Futurum-spiskåpan finns än så länge också hos Wirströms, se ovan.
Under många värmeelement finns det också en renslucka som ska fällas ner och dammsugas med jämna intervall.
 
Gör rent utsugsventilerna i badrum och klädkammare med hjälp av dammsugare, dammvippa, trasa eller liknande, åtminstone en gång varje år.
Rengör filter i spiskåpan regelbundet.
 
Det bästa sättet att vädra är att öppna ett fönster eller balkongdörr en kortare tid.
Tänk på att minska värmen på elementet under tiden du vädrar.
 
(§) Det är inte tillåtet att ändra öppningen i utsugsventilen. Det förändrar den förinställda balansen av ventilationen i hela huset och kan i värsta fall orsaka kalldrag hos dina grannar.
 
(§) Hantverkare som anlitats av boende för ombygge/renovering får inte göra ändringar i ventilationen utan styrelsens tillåtelse.
 
 

Frånluftsventilation

Frånluftsventil (kontrolldon)
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny