- Brf Hammarby Strand

Sök
Sidan uppdaterad 2019-05-28
Till innehåll

Huvudmeny:

Din lägenhet > Kök


Kök


Spisfläkt
(§) Det är inte tillåtet att montera en motordriven spisfläkt. Föreningens ventilationssystem innebär att vi har en lösning med frånluftsfläktar på vinden. 
Endast en spiskåpa med spjällfunktion är tillåten. 
Om en motordriven fläkt monteras, så leder det till att din granne får ditt matos in till sig eller inte får någon utsugsfunktion alls.
Föreningen har tagit fram ett dokument angående vad som gäller för spiskåpan.

Man har rätt att installera en kolfilterfläkt istället för spiskåpan, men detta kräver ett godkännande av styrelsen. 
(§) Kolfilterfläkten får absolut inte anslutas till ventilationssystemet. Om kolfilterfläkt installeras ska den befintliga ventilationen ovanför spisen förses med ett låsbart ventilationsdon som inte får installeras i ett skåp eftersom detta don måste kunna nås för rengöring och för OVK-inställning.

Rengör dina filter i spiskåpan regelbundet. Filtret blir snabbt igensatt och då minskar kapaciteten. 
Styrelsen har stålfilter till försäljning som passar till de Futurum-spiskåpor som är installerade som standard.


Byte av köksblandare
För att undvika vattenskador ska du anlita en fackman och se till att välja en köksblandare med mjukstängning för att minimera risken för att vibrationer kan orsaka läckage i kopplingar och skarvar. 
(§) Vid byte ska anslutningsrören fästas i väggen med rörklammer. Se Säker Vatten.


Anslutning av diskmaskin
I de flesta kök finns det en förberedd plats för diskmaskin. 
(§) Det ska finnas en vattenavstängningskran till diskmaskinen, denna ska vara synligt placerad, t.ex. inbyggd i kökskranen. 
(§) Avloppsslangen från diskmaskinen ska fästas under diskbänken eller i väggen med en rörklammer för att minimera risken att vibrationer kan skaka loss avloppsslangen.


Byte av kyl/frys/diskmaskin eller installation av annan utrustning med vattenanslutning
(§) I samband med byte av ovanstående utrustningar ska man ställa utrustningen på ett underlägg (läckageskydd), som möjliggör tidig upptäckt av vattenläckage.

Avstängningskranar (Ballofixer)
Vattenanslutningarna i köken är försedda med avstängningskranar (Ballofixer). Ballofixerna är lägenhetsinnehavarens ansvar. Motionera dem 2 gånger per år för att se att de fungerar.

(§) Inga avfallskvarnar
Föreningens avloppsrör har otillräcklig dimensionering och vissa fall för dålig lutning på horisontella rör för att klara av ”sörjan” från en avfallskvarn. Styrelsen har därför, på inrådan av expertis, beslutat att inte godkänna avfallskvarnar i föreningens köksavlopp.
 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny